vázané živnosti

I pro založení firmy nebo ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravkyGeologické práceZpracování tabáku a výroba tabákových výrobkůVýroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxickéVýroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandážíOční optikaPodnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpadyProjektová činnost ve výstavběProvádění staveb, jejich změn a odstraňováníNákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnotyObchod se zvířaty určenými pro zájmové chovyČinnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidencePoskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěruProvádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbáchOceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závodVýkon zeměměřických činnostíZpracování návrhu katalogizačních datMěření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studiíRevize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozuRestaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnotySpeciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozechPrůvodcovská činnost horskáVodní záchranářská službaTechnicko - organizační činnost v oblasti požární ochranyPoskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciPoskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblastiProvozování autoškolyPořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizacePéče o dítě do tří let věku v denním režimuPsychologické poradenství a diagnostikaDrezúra zvířatČinnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůžeMasérské, rekondiční a regenerační službyProvozování solárií