Zpracování návrhu katalogizačních dat

I pro ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Soubor činností spočívajících ve zpracovávání charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle jednotného systému katalogizace ve smyslu zvláštního právního předpisu.