Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží

I pro ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Sériová výroba protéz, ortéz a měkkých bandáží po stránce druhové, konstrukční a materiálové. Úpravy a opravy sériově vyráběných protéz, ortéz a měkkých bandáží.