Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

I pro založení firmy nebo ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Činnosti spojené s výrobou koksu, surového dehtu z černého a hnědého uhlí a jiných pevných paliv (např. dřevěného uhlí). Obsahem činnosti není výroba chemických látek a chemických směsí.