Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

I pro založení firmy nebo ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Vyzvedávání a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin za účelem jeho uvedení do oběhu. Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, to je nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytnutí služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikán í, dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů a další související činnosti. Obsahem činnosti není převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci, a nakládání s reprodukčním materiálem, pokud má být použit k jiným účelům, než k obnově lesa a zalesňování.