Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

I pro ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Výzkum, vývoj a výroba a zpracování výbušnin a výbušných předmětů. Zneškodňování a ničení výbušnin a výbušných předmětů (jen v rámci procesu výzkumu, vývoje, výroby a zpracování). Nákup a prodej výbušnin a výbušných předmětů.