Provozování krematoria

I pro ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Provozování krematorií zahrnuje poskytování služeb spojených se zpopelňováním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a souvisejícím nakládáním s nimi, úpravou popela, jeho ukládáním do uren a předáním objednateli pohřbu, evidencí provozu krematoria, jakož i dalšími souvisejícími činnostmi (např. zabezpečení hudebního doprovodu, úschova uren a podobně).