Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

I pro založení firmy nebo ready made společnost je nutná živnost pro právnickou osobu!

Přezkoušení funkční způsobilosti mechanizačních prostředků, s výjimkou prostředků stanovených zákonem o rostlinolékařské péči, pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti mechanizačních prostředků.